ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • จบวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา
  • ทำงานในห้องLAB จุล
  • สามารถทำเอกสารระบบHACCP GMP