• วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

17-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่