• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Cutomer Complaint
  • investigate trade/customers’ complaints
  • distribution quality

16-Aug-17

 

Applied
  • Quality Management System
  • Quality System Audit, lead auditor
  • Quality Improvment

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล