ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Page Group Thailand's banner
  Page Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Fast growing business with good career path
  • Start up business
  • Well established chain
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการวางแผนการทดลอง (Experiment Design)
  • ชอบการทำงานในห้องแล็ป
  Plantae Life Co., Ltd.'s banner
  Plantae Life Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • 2-3 years of experience in quality assurance
  • Strong of food safety regulations
  • Hybrid Working / Startup Culture / Flexible Hour
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Technical R&D Manager (Pet Food, Dry Food)
  • Food & Pet Nutrition Research, Food Science
  • Good English, Food Technology, Business Acumen