• 0 - 3 year experience in chemical lab is preferred
  • Good command in English
  • Bachelor degree in Chemistry or related field.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
  • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
  • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล