ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
  คลองหลวงTHB 16K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • สนใจงานด้านการวิจัย

  Metrologist/นักมาตรวิทยา

  National Institute of Metrology (Thailand)/สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  คลองหลวงTHB 16K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • สนใจงานด้านการวิจัย

  Technical Manager (Electric&Mechanical)/ผู้จัดการวิชาการ (ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล)

  Aptitech Calibration Co., Ltd./บริษัท แอพทิเทค แคลลิเบรชั่น จำกัด
  ลำลูกกา
  • มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบด้านไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)