ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ชอบทำงาน Lab ผสมสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC Incoming
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้อง Lab เคมี
  • มี ปสก.ใช้เครื่องวิเคราะห์ต่างๆ เช่น HPLC