ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  PPP Green Complex Public Company Limited's banner
  PPP Green Complex Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เคมี
  • วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
  • ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล