• วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

24-Nov-17

 

Applied
  • เขียนเว็บไซต์ได้ มีความรู้ด้านไฟฟ้า
  • จบการศึกษาปวส. ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล