ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 302 ตำแหน่งงาน
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Deploy and maintain Antivirus, Firewall, Microsoft
  • Keep it run with the best performance!!!!!!!!!!!!!
  • Have passions for IT security!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Panjapol Paper Industry Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Paper Industry Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
  Counterservice Co., Ltd.'s banner
  Counterservice Co., Ltd.'s logo

  IT Technical Support

  Counterservice Co., Ltd.
  Sathorn
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2-3 ปีมีความรู้ความเข้าใจระบบงานด้าน IT
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)'s banner
  Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)'s logo
  Rajthevee
  • Onsite Service
  • Network, System
  • Application และ Security
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)'s logo

  Application Support (Oracle, PL/SQL)/& Application Support (AS/400, MS SQL)

  Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)
  Bangrak
  • Application Support (PL/SQL, Oracle)
  • Application Support (AS/400, MS SQL)
  • Hybrid Working
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • ประกันกลุ่ม, พักร้อน 9 วัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ถัด ไป