• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่