IT Support

Plearnwan Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ดูแลระบบNetwork
  • มีความรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่่องระบบSoftware
  • ดูแลเรื่องระบบLan

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล