• เคยพัฒนา Applicationและรายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการจัดการ Database ได้อย่างดี
  • มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่