• ทำการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ
  • การออกแบบ พัฒนา รวมถึงการออกแบบระบบต่างๆ ดังนี้
  • ออกแบบระบบควบคุมด้วยดิจิตอล และซอฟต์แวร์ควบคุม

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล