• มีความละเอียดรอบคอบ
  • ประสบการณ์ ทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

20-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ปวช-ปวส สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า
  • ช่างอิเลคทรอนิคส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ปวช-ปวส สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า
  • ช่างอิเลคทรอนิคส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล