• ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT, MIS
  • Infrastructure (ระบบ Network, Security, etc)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล