• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT, MIS
 • Infrastructure (ระบบ Network, Security, etc)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT, MIS
 • Infrastructure (ระบบ Network, Security, etc)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with nginx, Unix, system administration
 • Bachelor's degree of computer engineering, compute
 • Happy to Work with the IT security team

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล