ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), วิศวกรรมคอมฯ
  • ประสบการณ์ด้าน System Administrator อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน System Engineer อย่างน้อย 2 ปี