ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 45K - 55K /เดือน
  • ระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ เก่ียวข้อง
  • มี Certificate CompTIA Security+ เป็นอย่างน้อย
  • เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Security and Compliance

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • IT Compliance
  • Cyber Security
  • IT Operations