• ชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาาสตร์คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล