• ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

20-Sep-18

 

Applied
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่