• ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
 • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น สามารถเลือกเวลาการทำงานได้

30-May-20

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT, or related
 • 2 yrs. exp. in JQuery, Java, MVC, Oracle, MS SQL
 • Work day: Mon-Fri and Saturday once a month

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • มีความเข้าใจเรื่อง Image Processing, Halcon SDK
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปสก. 3 ปีขึนไปด้านพัฒนาระบบ EMVcard, Smart Card
 • ภาษา C++, Java Applet
 • พิจราณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจผลิตบัตร

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Project Manager

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • SAP Project Manager, Risk Management, IT Project
 • 7 years experiences on SAP implementation
 • Attractive benefits and working environment

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Angular V8, C# .Net, React
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL server, Oracle, Mongo DB

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied