• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A challenging opportunity to work as Scrum Master.
 • Competitive package.
 • Knowledge of Scrum, Lean Agile, XP, Kanban.

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in IT BA, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

12-Oct-18

 

Applied
 • KBTG Career Day is now OPEN for Registration!
 • Open for all Thai Techs (JAVA, iOS/Android, DATA)
 • Will get confirmation e-mail within 16 October

10-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่