ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Wisdom Vast Company Limited's banner
  Wisdom Vast Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งSystem Analyst
  • วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Flow การทำงาน และ Database
  • มีความรู้เรื่อง OOP , Scrum Framework , Database
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) RECRUITMENT CO., LTD.'s logo

  ERP Procurement Champion- Procure To Pay (P2P)

  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) RECRUITMENT CO., LTD.
  บางบัวทอง
  • Executing the Procurement activities in P2P stream
  • Design, blue printing, testing and roll out phases
  • Leads the detailed mapping process, Procure to Pay