ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  IT Manager

  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานออกแบบ
  • ระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)