ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s banner
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน
  • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
  กรุงเทพมหานคร
  • IT Infrastructure, Information Security
  • IT Application Controls, IT Governance
  • COBIT, ITIL, ISO27001, GTAG
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Senior Governance and Control

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Experience in IT Governance, Audit, Trusted advise
  • IT standard and IT Business Continuity Plan (BCP)
  • Preferable Banking, CIA, BCP, Lean, COBIT, ITIL
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Infrastructure / Network and Cloud Security Officer

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • knowledge Network and Cloud Security Operation
  • Experience with Incident handling
  • Understand compliance and regulation PCI-DSS, BOT
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s logo

  IT Audit Manager

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)
  กรุงเทพมหานคร
  • Chance to join global financial institution
  • Good culture and team work
  • Good benefit with career path
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน IT Audit, IT Security
  • มีความรู้เกี่ยวกับ COBIT, ITIL, ITGC, COSO
  • มี Certificate CISA,CISM,CISSP,CIA จะพิจารณาพิเศษ
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  IT Auditor

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • IT Audit, IT Security (ITIL, COBIT, ISO27000)
  • Master's Degree Educational Funding
  • Provident Fund, Accidental Insurance
  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)'s banner
  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)'s logo

  Senior Software Tester

  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)
  กรุงเทพมหานคร
  • SQL, API testing, postman
  • Test case, test plan, test scenario, test script
  • Working 5 days/week
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Business Risk Management Specialist

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Operational risk management, investigate, Audit
  • Risk and control self-assessment RCSA
  • Key Risk Indicator (KRI)
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s banner
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Digital Payment Technology
  • Challenging Career Aspects
  • Regional Opportunity
  G-Able Company Limited's banner
  G-Able Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Helps to establish a high-performing agile team
  • Work from Anywhere + flexible hour
  • Amazing tech company for 21st-century generation