ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chan Wanich Co., Ltd. (BU4)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Chan Wanich Co., Ltd. (BU4)'s โลโก้ของ

  Software Tester (Chiangmai Base)

  Chan Wanich Co., Ltd. (BU4)
  เชียงใหม่
  • Tester , Senior Tester, Testing,QA
  • Robot Framework,Junit, OCUnit, Mock frameworks.
  • Git, SVN, OWASP, STLC.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)