ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo

  Consulting Director

  Argyll Scott Asia
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
  • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
  • IT Management;PMP
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo

  Consulting Director

  Argyll Scott Asia
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
  • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
  • IT Management;PMP
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • B2B Indochina coverage
  • 5-8 years working experience
  • Excellent English communication skills required
  Datapro Computer Systems Co., Ltd./บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's banner
  Datapro Computer Systems Co., Ltd./บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's logo

  Information Security Consultant (URGENT!!!!)

  Datapro Computer Systems Co., Ltd./บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  ประเวศ
  • 3 years of working experience in IT security
  • Bachelor:Computer Science/Computer Engineer/IT
  • Experience:information security standards ISO27001
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 120K - 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • 3 years of IAM experience and Technologies
  • IAM products knowledge is advantage: CyberArk
  • Design and Architecture experience is a must
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)