ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 50 ตำแหน่งงาน
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 2 years' experience in IT auditing and IT advisory
  • Understanding in IT Risk, standard & regulation
  • Good knowledge of IT technical foundation
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)'s banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)'s logo
  คลองเตย
  • Degree and above in Information Technology
  • knowledgeable in UNIX, Window 2003 Server
  • Conduct the Risk Assessment
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • At least 4 years' experience in IT audit assurance
  • Understanding in IT Risk, standard & regulation
  • Good knowledge of IT technical foundation
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณืทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน, งานไอที
  AXA Insurance Public Company Limited's banner
  AXA Insurance Public Company Limited's logo
  สาทร
  • A Degree in Computer Science, Computer Engineering
  • Experience in IT Security, IT Risk, IT Audit
  • Flexi Time/Hybrid Work, Near MRT Lumpini
  Krungsri Consumer's banner
  Krungsri Consumer's logo
  ปทุมวัน
  • Develop IT Risk Management policy
  • Review and maintain IT Risk Management policy
  • Review relevant IT procedures
  FWD Life Public Company Limited's banner
  FWD Life Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Bachelor Degree in related field
  • IT Governance knowledge with strategic mindset
  • 10 years exp. in IT strategy and tech innovation
  Krungthai Computer Services Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Internal Audit, IT Audit
  • CIA, CPA, CISA, CCNA, CCNP, COSO
  • Minimum 2 years experience in IT audit
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo
  วัฒนา
  • จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan)
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
  • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s banner
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • IT Security Compliance
  • Enterprise Fin-Tech Projects
  • Competitive Salary & Benefits
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC 600 ขึ้น
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • At least 7 years' experience in IT audit assurance
  • Understanding in IT Risk, standard & regulation
  • Good knowledge of IT technical foundation
  Islamic Bank of Thailand's banner
  Islamic Bank of Thailand's logo
  วัฒนา
  • IT Audit
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานตรวจสอบด้าน IT
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Security
  ถัด ไป