ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s logo

  IT (Assistant Manager)※Production Innovation Center (52114)

  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • Bachelor's Degree in IT Engineer or related fields
  • Have a good communicative level English
  • At least 2-3 years experience
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)