• ผู้ฟังที่ดี (มาก)
 • มีประสบการณ์ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน
 • จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี หรือจากมหาวิทยาลัย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Leader

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Thailand IT Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Manager
 • Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Enterprise Architect Senior Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Solution,Project Implementation;SAP
 • IT Architecture; Enterprise Business Solution
 • PMO;Business Strategy;Data Warehouse

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Support Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Support
 • Application Support
 • IT Support

18-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience in IT security or IT audit
 • Understand of eDiscovery process lifecycle
 • Excellence English communication

18-Jan-18

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

18-Jan-18

 

Applied

Global Service Delivery Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Hands-on exp in Global scale and MNC company
 • Having working exp with both in-house and consult
 • English communication MUST be very good

18-Jan-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Computer Engineering ,Computer Science, MIS, IT
 • IT Security or IT Auditor about Firewall, Network
 • ISO 27001

18-Jan-18

 

Applied
 • At least Degree background
 • Have more experience in I.T. or IA
 • CISA qualification will be an advantage.

18-Jan-18

 

Applied

IT Internal Audit (Section Manager)

THAI UNION GROUP PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • IT Internal Audit
 • Information Security
 • Section Manager

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Windows Infrastructure Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure Support
 • Desktop Engineer
 • Windows Engineer

17-Jan-18

 

Applied

Oracle Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Oracle implementation;Oracle 11i; Oracle R12;
 • Project Management;Project Implementation
 • Oracle Finance;Business Solution

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System integrated
 • Account Manager
 • Sales Manager

17-Jan-18

 

Applied

Head of Information and System

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IS Manager, IT Manager, Head oF IT
 • SAP, SAP Support, SAP Implement
 • SAP FI/CO/PP/MM/PM/SD/WM/BI

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

17-Jan-18

 

Applied

IT Project Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Fluent in English
 • High Salary Packaging

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

17-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IS Infrastructure - APAC

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure Support
 • Telecommunication Support
 • IT Support

16-Jan-18

 

Applied

IT Security Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • IT Security Engineer
 • 3 years of experience in IT security/ IT Audit
 • Working location: KBTG Tower Changwattana

16-Jan-18

 

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or above in Information Technology , MIS
 • 5 years experiences in banking /IT auditing
 • Having the experiences in Window 2003 Server

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer, Server Egnineer
 • Window Server, Active Directory, SCCM
 • Good English Communication Skills

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Authorization Analyst / Senior Analyst

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Authorization
 • New Graduate is welcome
 • IT, MIS, Security

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Love of engineering & passion for building things
 • Solid experience in all parts of technology stack
 • Keep up with latest ideas, innovations

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and own QA strategy
 • QA Resource management
 • Drive Agile and organisation best practices

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-Commerce, PHP, Laravel
 • MSSQL, MySQL
 • Boostrap, JavaScript, CSS, JQuery

12-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Senior UX Designer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • UX, User Interface
 • Web and Mobile Application
 • User Testing, and Report

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-Payment Mobile Banking Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • E-Payment Gateway
 • Mobile and Internet Banking
 • Business Intelligence

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Network Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Network Engineer, CISCO Products
 • Switch, Router, Firewall, Load Balance
 • Good English Communication Skills

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Support
 • Middleware
 • Application Support

11-Jan-18

 

Applied
 • To prepare or assist in preparation of the Audit
 • To perform auditing by using the assigned method
 • At least 5 years experiences in banking /IT audit

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in banking /IT audit
 • To prepare or assist in preparation of the Audit
 • Having the certification of CIA/ CISA/ CISM

09-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ Cyber Security
 • ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ขั้นต่ำ 300 คะแนน

04-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work on mission critical systems (Scala, Java)
 • Design & develop system used by millions of users
 • RDBMS knowledge (SQL Server, Oracle, MySql)

03-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Desktop & Office Infrastructure support
 • In-depth root cause analysis & problem solving
 • Enterprise systems management

02-Jan-18

 

Applied
 • Provide problems and analysis results
 • identify, analyse, & interpret trends/patterns
 • Analyse and optimise data usage

02-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit all IT activities
 • System and data security
 • Excellent written & spoken English

02-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find fabulous solutions to complex problems
 • work closely with the team to build great products
 • Developing in Swift & using latest trends in Cocoa

02-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for scope, design, build & testing
 • backend, front end, servers, web services
 • performance needs of a hyper-scale infrastructure

30-Dec-17

 

Applied
 • Lead group to develop culture & methodologies
 • Sign off any architecture or design
 • Build the road map for big data ecosystem

30-Dec-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect the database, design schema
 • Build Packages for database deployment
 • Design data processing, migration process

30-Dec-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Excellent standard of English

29-Dec-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead company-wide product innovation
 • Responsible for projects & products
 • Experience with high volume external facing APIs

24-Dec-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล