ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 68 ตำแหน่งงาน
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's logo

  IT Auditor (Senior)

  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA
  ห้วยขวาง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
  • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Auditor – Information Technology [JR-0048093]

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Information Technology Audit and Compliance
  • Computer Science, Computer Engineering, IT
  • Software Dev ,testing, standard architectural
  Central Group (Corporate Unit)'s banner
  Central Group (Corporate Unit)'s logo

  IT Audit

  Central Group (Corporate Unit)
  บางรัก
  • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
  • 3 years’ experience in IT Audit field.
  • Basic understanding of accounting , risk ,audit
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
  • เดินทางต่างจังหวัดได้
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo

  IT Risk Management Officer

  TISCO Financial Group Public Company Limited
  บางรัก
  • Degree in Information Technology Science, IT
  • 2 years Experiences in IT Security Management
  • IT Security skill (Infrastructure and Application)
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)