• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการเขียนโปรแกรม
  • มีความรู้ ERP พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-18

 

Applied
  • Bachelor Degree in Computer Science
  • Mininum 3 years of experience
  • Experience in Network & PC system

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล