IT Supervisor

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

  • ดูแลและควบคุมระบบ IT
  • วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี
  • มีประสบการณ์

18-Nov-17

 

Applied
  • ติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware
  • ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์
  • ดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล