• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบในงาน
  • มีความรู้ด้าน IT ,เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่