• วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทำงานของคอมพิวเตอร์
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานไอที 2 ปีขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied

หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ(IT)

Urudol Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิปรีญญาตรี สาขา Computer Science
  • ประสบการณ์3ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่