หัวหน้างานขนส่ง

The Cool Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาสาขาโลจิสติ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดส่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล