• วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทำงานของคอมพิวเตอร์
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานไอที 2 ปีขึ้นไป

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่