ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Azbil Production (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Azbil Production (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  IT Staff

  Azbil Production (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Degree in Computer Science
  • 1-2 yrs in Technical computer hardware
  • โบนัส, เบี้ยขยัน, เงินค่าอาหารกลางวัน, รถรับ – ส่ง