Sale (BKK and CM)

IT Essentials (Thailand) Limited.

จังหวัดอื่นๆ

  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ป.ตรี/เทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล