• To work for one of the biggest companies
  • To use and improve Food science skills
  • To go to work in new setup company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล