ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Banyan Tree Krabi's banner
  Banyan Tree Krabi's logo
  กระบี่
  • 3-5 years related experience
  • Good local and sound English language skills
  • Excellent interpersonal skills required
  Tipco Foods Public Company Limited's banner
  Tipco Foods Public Company Limited's logo

  Officer - Fruit Sourcing

  Tipco Foods Public Company Limited
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • จัดทำแผนงานและงบประมาณต้นทุนการผลิต
  • ควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
  • ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้าโรงงาน