ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
  • • Able to drive and have driving license 1 year
  • • Able to work in BKK, Central and Northeast area