ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Pet Foods Research and Development
  • วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้้ยง
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack Food
  • วิทยาศาสตร์
  • Snack Foods
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 55K /เดือน
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็น
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ หรือทีเกียวข้อง
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาโทขึ้นไป
  • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
  • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Sausages, Bacon, Ham
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Food Manufacturing (QA operation, OEM, Producrion)
  • English proficiency in writing and speaking
  • 30% WFH/ 70% Factory (Sinsakhon Industrial Estate)
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน
  • End-to-end R&D proficiency
  • Experience in food ingredient is a must
  • Strong practical English communication
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Senior R&D Supervisor

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Product Devp't from Concept-Commercialization
  • Identify & Support Ingredient, Product, Etc
  • 4 Yrs Experience in Product Development