• เพศชาย - หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีผลิตอาหาร

18-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง
  • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรรมอาหาร

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล