ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) CO., LTD.'s โลโก้ของ

  Head of R&D- Food (Based in Yangon, Myanmar)

  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) CO., LTD.
  ต่างประเทศ
  • New Product development, and adjusting the product
  • Conduct QA for the factory and process.
  • Conduct daily raw material inspection
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)