ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  R&D Supervisor

  Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.
  คลองหลวง
  • Bachelor degree or higher in Food or related field
  • 3-5 years in R&D Food, Noodle, Bakery, Flour
  • Good communication in English, Fast learning
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)