• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

17-Jan-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล