• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL
  • เพิ่ม/ลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งานระบบ ERP

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor's degree in Computer Science
  • 2 years in software development
  • Good command in English both written and spoken

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่