• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years’ experience in Implementation
 • Ability to work under dynamic environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Oracle Technical Consultant

INNOPIA (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 3-5 years experience
 • Good knowledge of Oracle Developer Tools

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge in Oracle eBusiness Suite version
 • Basic knowledge in Oracle PL/SQL commands
 • IT methodology / Development Processes / Standards

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Digital Practice Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Digital Transformation;Project Management
 • Insfrastructure, Network
 • People Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Scrum Master

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development
 • Scrum Master, Project Leader
 • Bank, Financial

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Application Architect-Core Banking

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Application Architect;Financial Product
 • UML;Core Banking
 • Financial service;Waterfall

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior BI Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • BI Developer
 • Understand Database management system
 • Analytical and problem solving aptitude

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Product Technology

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Product Development; Product Technology
 • Platform development;Web Technology
 • Digital Strategy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mobile Developer
 • Developer Application
 • Android software development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

App Store Operation Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • App Store Operation Manager
 • Mobile Game Online Marketing
 • Digital marketing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied

DevOps Engineer/Team Lead

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop Microservices CI/CD pipeline
 • IT Banking Industry / Financial Services
 • Good English Communication Skills

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

12-Nov-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Data Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Competative Salary Package
 • Career advancement in Data Engineer Position
 • Great and challenging opportunity

12-Nov-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Data Scientist Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent Package
 • Great working environment
 • Career Path

12-Nov-19

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Digital Technology

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development; UX/UI; Digital Developmemt
 • Digital Solution; API; Digital Channel
 • Agile Methodology; Solution Architect

12-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager (IT)

G-Able

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Agile Product Owner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Agile Product Owner
 • Product Owner
 • Program Manager

12-Nov-19

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Resful, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Angularjs Framework, Oracle, iOS
 • Min 1 yr with challenge enterprise project

12-Nov-19

 

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

12-Nov-19

 

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

12-Nov-19

 

Applied

Data Scientist (100K+)

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years' experience in Data Scientist
 • Experience in predictive modelling
 • Good command of English

12-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied

RPA Project Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Robotic
 • Project Manager
 • Process Automation

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

11-Nov-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied

Software Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in SQL Server & Oracle database
 • Strong in C#, VB.Ne
 • Good English communication

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle ได้
 • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

11-Nov-19

 

Applied
 • IT Product Manager
 • Data Service
 • Close to BTS

11-Nov-19

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

11-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience with Android software development
 • Experience in developing native apps for Android
 • Excellent troubleshooting skills

11-Nov-19

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Software Architect

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ exp. with software architecture
 • Exp. in source code consolidation
 • Good English communication

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • GTM (Go to market)
 • Share point online
 • EDI, TIBCO

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Enterprise Data Service Product Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Solid Enterprise Data Service product development
 • Extensive exp in end-to-end product development
 • Having knowledge or background of Cloud

11-Nov-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Product Owner (Online Platform)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Hands-on product owner exp with Agile method
 • Exp in Software Dev/ BA/ PM/ or PO
 • Knowledge of Demandware/ Hybris/ Magento

11-Nov-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 6 years of experience in SAP/FICO/SD
 • Good command in English

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied