• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
  • มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Logie Fiow & Algorithm

20-Nov-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ SQL

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล