• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Backend Developer (Ruby on Rails/ GO)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • ruby on rails, go, AWS
 • Restful APIs
 • Blockchain

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Pakgon Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
 • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Gather requirements and provide best-fit solutions
 • Solid experience in one of the following platforms
 • Minimum 2 years of experience in managing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Database Administration (Senior Level)

CPTG & CROP (Maize)

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in database admin. Oracle.
 • Experience in complex system infrastructure.
 • Able to work cross funtions

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Data Engineer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Understanding of Hadoop framework,
 • Knowledge of various ETL techniques
 • Good knowledge of Big Data querying tools

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Data Modeler

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Translates and transforms business requirements
 • Bachelor degree or above in Engineering
 • More than 5 years of experience in Management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Oct-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Senior Functional Consultant
 • EPM/Data and Financial Planing
 • Excellent career path to be Regional Head of SEA

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Big Data Engineer

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Big Data Technology such as Hive, Impala
 • Basic Python Programming
 • Knowledge of RDBMS System

18-Oct-18

 

Applied

Software Engineer

MFEC Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Implement Software Control-M
 • Development Job Flows
 • Document

18-Oct-18

 

Applied
 • Responsible for installation , configuration DBA
 • installation , configuration operating system
 • Good knowledge in Computer Architectur

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Analyst (MRT Line)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years working in a data analytics team
 • Expert level skills in SQL
 • Good background in statistics

18-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Oct-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Oct-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • More than 4 years' experience in PHP/SQL
 • Fair command of English

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
 • ศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database, PHP

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Manager (PHP)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • experience as a Software Engineering Manager
 • Knowledge of selected programming languages
 • In-depth knowledge of relational databases

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Oct-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Monitor and Maintain Network,System
 • Certification : CCNA, CCNP
 • Experience Programming เช่น C,C++,Java,Python

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Business Analyst

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • System Development;Business Process
 • Business Analyst;
 • Process Design

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Java Developer
 • Software development
 • Agile methodology

17-Oct-18

 

Applied
 • At least 1 year working experience in technical
 • Prepare professional investigation report
 • Strong knowledge of web technology stack, REST

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Engineering
 • 10 years of experience in the IT
 • Be confident in communicating in English

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Oct-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied

System Analyst (Logistics)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of experience in a System Analyst
 • Strong experience in developing and implementing
 • Good command of English

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Developer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Strong coding skills in Java / Spring / Hibernate.
 • Participate in software testing as well as coding.
 • Knowledge of SQL database.

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Datacom Engineer (TL/TE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Electronics
 • Have working knowledge of TCP/IP, VLAN
 • Preferably have work experience in NE/ATN series

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Analyst

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Business Analyst, Project Management
 • IT Project, Business Process
 • Good English communication skills

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security and System Admin Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in implement of IT Security
 • Manage Security Policy & Strategy
 • IT System Architect

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Test Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Automation testing
 • selenium
 • banking, financial, payment, insurance

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Project Management

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Java FullStack Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Java, j2EE
 • Spring, SpringBoot
 • JBOSS, Web App

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Database Administrator - DBA (Oracle)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Oracle database administrator
 • experience in monitoring and tuning a database
 • Perform database maintenance task

16-Oct-18

 

Applied
 • Implement in fracture areas below
 • Troubleshooting and solve the problem
 • Knowledge of Multi-tier Architecture etc.

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Maintaining knowledge data Ms SQL Server 2005
 • 1 year of experience in software development.

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oracle database administration and EBS Projects
 • Database reorganization
 • Projects and maintenance team support

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Core Non-Life Insurance System
 • Exp. in full loop implement
 • Good in English

16-Oct-18

 

Applied

Computer Technician

Traill International School

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree
 • At least 2 years work experience
 • Strong Oral Communication Skills

16-Oct-18

 

Applied

Data Analyst / Data Scientist

Triple Dot Consulting

กรุงเทพมหานคร

 • Data Analyst, Data Science, Machine Learning
 • Predictive, IBM, Business Consultant
 • mobile office

15-Oct-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Environment / DevOps Engineer

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Environment / DevOps Engineer’s
 • IT Banking Industry / Financial Services
 • Good English Communication Skills

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

15-Oct-18

 

Applied

Backend Web Developer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Python, Django , SQL database.
 • Work with the project manager and UI/UX
 • Ability to read textbooks, forums and other

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Infrastructure Team Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Infrastructure Engineer
 • IT Infrastructure Lead
 • IT Project Management

15-Oct-18

 

Applied